najtanszepalety.pl - DHL - standardy wymiarowe
www.najtanszepalety.pl
Najtańsze palety


DHL - standardy wymiarowe

Paczka standardowa

Paczka standardowa jest to pojedynczy element o kształcie prostopadłościanu o maksymalnych wymiarach 140X60X60 cm. Żaden fragment paczki nie może wystawać poza przestrzeń ograniczoną krawędziami opisanymi powyżej. Paczkami standardowymi są również koperty tekturowe oraz tuby o przekroju trójkątnym, o wymiarach określonych powyżej. Maksymalna waga paczki standardowej wynosi 31,5 kg. Opakowanie paczki: Karton prostopadłościenny lub koperta firmowa (kartonowa lub foliowa) bez oznaczeń UWAGA SZKŁO, GÓRA-DÓŁ, itp.

Paczka niestandardowa

Jest to paczka - element, który ze względu na swoje wymiary lub właściwości nie może zostać zapakowany do koperty lub kartonu spełniającego warunki paczki standardowej. Maksymalna długość paczki 200 cm, a suma wymiarów takiego elementu nie może przekroczyć 300cm. Dotyczy to również elementów o kształcie kulistym, cylindrycznym czy owalnym (np. kanistry, belki) oraz o nieregularnych kształtach z wystającymi elementami lub owiniętych folią stretch. Naliczenie opłaty za paczkę niestandardową powoduje już również naklejenie naklejki UWAGA SZKŁO, GÓRA-DÓŁ, itp.

Paleta EURO

Paleta o wymiarach podstawy 80cm na 120cm i wysokości nie większej niż 200 cm, przy czym paczki lub przedmioty ustawione na palecie nie mogą wystawać poza obrys palety. Towar na palecie musi być umieszczony w sposób uniemożliwiający jego przemieszczanie się w trakcie transportu. Przesyłki paletowe doręczane są w systemie „rampa - rampa”.

Paleta niestandardowa

Paleta niestandardowa występuje, gdy elementy przesyłki przekraczają obrys palety EURO o wymiarach 120X80 cm (maksymalny wymiar podstawy: 200X120cm) przy wysokości nie większej niż 200cm. Dotyczy to również przedmiotów niespaletyzowanych zawierających elementy płynne (beczki, kanistry, itp.), a także elementy niedające się spaletyzować np. urządzenia na kółkach.

Do kalkulacji kosztu przesyłki brana jest pod uwagę większa waga spośród wagi przestrzennej lub rzeczywistej. Sposób obliczania wagi przestrzennej jest następujący: (szerokość X wysokość X długość [cm])/4000.