najtanszepalety.pl - Fedex - standardy wymiarowe
www.najtanszepalety.pl
Najtańsze palety


Fedex - standardy wymiarowe

Paczka standardowa

Paczka standardowa jest to pojedynczy element o kształcie prostopadłościanu, którego najdłuższa krawędź nie jest dłuższa niż 150 cm, a żadna z pozostałych krawędzi nie jest dłuższa niż 70 cm, przy czym suma dwóch najdłuższych krawędzi jest mniejsza niż 180 cm. Podstawę paczki standardowej stanowi zawsze bok o największej powierzchni. Żaden fragment paczki nie może wystawać poza przestrzeń ograniczoną krawędziami opisanymi powyżej. Paczkami standardowymi są również koperty tekturowe oraz tuby o przekroju trójkątnym, o wymiarach określonych powyżej. Maksymalna waga paczki standardowej wynosi 35 kg. Opakowanie paczki: Karton prostopadłościenny lub koperta firmowa (kartonowa lub foliowa).

Paczka niestandardowa

Jest to paczka - element, który ze względu na swoje wymiary lub właściwości nie może zostać zapakowany do koperty lub kartonu spełniającego warunki paczki standardowej. Maksymalna długość paczki 200 cm, a suma wymiarów takiego elementu nie może przekroczyć 300cm. Dotyczy to również elementów o kształcie kulistym, cylindrycznym czy owalnym (np. kanistry, belki) oraz o nieregularnych kształtach z wystającymi elementami lub owiniętych folią stretch.

Paczka dłużycowa

Paczka dłużycowa jest to element o długości powyżej 200cm, przy czym suma pozostałych dwóch wymiarów nie przekracza 80cm oraz o wadze rzeczywistej lub gabarytowej do 70 kg. Maksymalna dopuszczalna długość dłużycy to 300cm.

Paleta EURO

Paleta o wymiarach podstawy 80cm na 120cm i wysokości nie większej niż 180 cm, przy czym paczki lub przedmioty ustawione na palecie nie mogą wystawać poza obrys palety. Towar na palecie musi być umieszczony w sposób uniemożliwiający jego przemieszczanie się w trakcie transportu. Przesyłki paletowe doręczane są w systemie „rampa - rampa”.

Paleta niestandardowa

Paleta niestandardowa występuje, gdy elementy przesyłki przekraczają obrys palety EURO o wymiarach 120X80 cm (maksymalny wymiar podstawy: 160X120cm) przy wysokości nie większej niż 180cm. Dotyczy to również przedmiotów niespaletyzowanych zawierających elementy płynne (beczki, kanistry, itp.), a także elementy niedające się spaletyzować np. urządzenia na kółkach.